SUBFIRMA
 
HOME KATALOG SUBFIRM REJESTRACJA REGULAMIN DLA INWESTORÓW

D L A    I N W E S T O R Ó WDlaczego warto zainwestować w system SUBFIRMA?

Po pierwsze dlatego, że system ten sprzyja rozwojowi drobnej przedsiębiorczości, zmniejsza bezrobocie, poprawia sytuację rodzin oraz młodych absolwentów uczelni, pozwala na aktywizację młodzieży. Jaki w tym zysk dla Inwestora? Nie jest to zysk bezpośredni i w dodatku jest raczej długofalowy, ale przecież w kraju, w którym ludzie są szczęśliwsi, gdzie jest mniejsza przestępczość, gdzie młodzi ludzie mają konkretny cel w życiu, gdzie ludzie są zamożniejsi a przez to wzrastają przychody całej gospodarki, życie i interesy Inwestora także ulegają poprawie. Jest to oczywista prawda, że trwałe szczęście swoich potomków można zagwarantować tylko pozostawiając im nie tylko dużą fortunę, ale fortunę ulokowaną w kraju, który jest bezpieczny, i w którym wygodnie i miło jest żyć.

Po drugie zysk można osiągać wprost z przychodów generowanych przez system. Przewidujemy, że po ok. 2 latach działania system może mieć nawet 10 tys. użytkowników i średni przychód rzędu ok. 200 tys. zł/m-c. System może być prowadzony przez naszą fundację jak i może powstać spółka celowa realizująca tę inwestycję.

Jakiej kwoty potrzebujemy?

Minimalny kapitał rozruchowy szacujemy na 100-150 tys. zł i w większości są to środki związane z pracą informatyków. Jak wspomnieliśmy, jest to niezbędne (krytyczne) minimum. Optymalną kwotą byłoby 500-800 tys. zł.
Oczywiście nasz apel o wsparcie nie dotyczy wyłącznie inwestorów finansowych. Wkładem wartościowym (aportem) może być także praca własna informatyka czy grup informatyków.


Kontakt:
Telefon: 2 2 2 - 0 1 2 - 8 0 0
Telefon: 6 0 0 - 7 6 5 - 7 6 5
Fax: 2 2 2 - 0 1 2 - 8 1 5
Adres e-mail: sekretariat.fundacji@instytutpolnocny.pl
Instytut Północny | Northern Institute

Copyright © Instytut Północny (IP) 2008-2019 | Wrocław | POLSKA